Cast en crew

Regie
Luuk Eisema

Tekst
Eelco Venema

Productiebegeleiding
Ingrid Smit

Geluid/Techniek
Bert Bosma

Orgel
Tom de Boer

Spel
Berber Tolsma

Sjoukje Zijlstra

Simone van der Kooi

Geert Tolsma

Erik Terpstra

Ukie Portinga

Akkie Koster

Gretha Andela

Wytske Epema

Jan de Jong

Riemer Dijkstra

Peter de Jong

Ale Postmus

Muziek Brassband
Concordia

Grime
Ali de Jong en Hagar Neter

Vormgeving
Simone van der Kooi

Kaartverkoop
Hilda Terpstra

Website
Hagar Neter

Culturele Commissie
Dieuwke Kloppenburg

Tsjerk de Groot

Geert Tolsma

Marjolein Verheijen

Jan Gietema